header_top
header_bottom

Arkiv 2017 - Årsmøde 2017 - Øst

Årsmøde afholdes i
Greve Golf Klub 
søndag den 8. oktober 2017 kl. 10:00 

 
Dagens program

08:30 — Morgenkaffe med rundstykke.
09.00 — Indskrivning og udlevering af scorekort.
10.00 — Gunstart 9 hullers stableford. Fuld SPH.
12.15 — Frokost incl. 1 øl/vand.
13.15 — Årsmøde.
 

Klik her for at hente Dagsorden med samtlige bilag for
Beretning, Regnskab, Budget, Forslag fra hhv Bestyrelsen og Klubberne

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstiller Gert Meyer Madsen, Halsted Kloster
   
 2. Bestyrelsens beretning - herunder turneringsberetning 2017 
   
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse - Revideret og underskrevet regnskab
   
 4. Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse
   
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen
  2. Forslag fra klubberne
   Skal skriftligt fremsendes til formandens mailadresse senest første lørdag i september.
    
 6. Valg til
  • Bestyrelsen
     - Næstformand Piet Bake modtager genvalg.
     - Kasserer Susanne Munthe modtager genvalg.
     - Webmaster & Slutspilsplanlægger Michael Hansen modtager genvalg.
    
  • Suppleanter
  •   - Søren Vestergaard modtager genvalg

  • Revisor
  •   - Bestyrelsen foreslår Kjeld Andreasen, Sorø Golfklub

 7. Præsentation af ny hjememside for RegionsGolf Danmark
   
 8. Eventuelt
Tilmelding er kun for klubbens koordinator samt en klubrepræsentant.
Sidste frist for tilmelding til Årsmødet er MANDAG den 2. oktober kl 20:00.

Udfyld felterne DGU-nr og HCP, hvis I ønsker at deltage i turneringen inden årsmødet.

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.