header_top
header_bottom

Arkiv 2017 - Referat fra Årsmøde - Øst

Referat fra Årsmøde 2017 i Greve Golfklub


8. oktober 2017

Bilag kan hentes her

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsens kandidat vælges: Gert Meyer Madsen konstaterer, at årsmødet er lovligt varslet.
  Helle Faber (Hedeland) og Inge B. Hansen (Halsted Kloster) vælges som stemmetællere
   
 2. Bestyrelsens beretning
  Godkendt
   
 3. Forelæggelse af regnskab
  Regnskab godkendt
   
 4. Forelæggelse af budget
  Budget godkendt
   
 5. Indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen
  B-01
  Vedtaget med følgende bemærkninger:
  Bestyrelsen har aftalt med Vest, at oprettelsen af SD og VD er en forsøgsordning i Øst i 2018.
  Man kan bruge spillere i intervallet 18,5 – 36. Spillere med højere handicap end 36 er tilladt, men de spiller til hcp 36.
  B-01 punkt e:blev forkastet
  Diskussionen om at spille med 7/8 handicap i SC og VC, blev ikke vedtaget.

  B-02. Vedtaget

  B-03. Vedtaget med følgende bemærkning: I D-rækken kan også tilmeldes 2 hold.

  B-04. Vedtaget med følgende bemærkning: Ved tilstrækkeligt antal tilmeldte hold forbeholder bestyrelsen sig ret til at oprette en SVA-række med 4 puljer a 4 hold. I modsat fald oprettes 2 puljer af 4 hold.

  B-05 Bestyrelsens forslag godkendt med følgende bemærkninger:
  Det blev her diskuteret, hvorvidt DGU skulle oprette en kvalifikationsrække for seniorer. En vejledende afstemning med 17 for, 5 imod og 10 undlod at stemme. Resultatet af afstemningen gav formanden anledning til følgende: at rette henvendelse til den samlede koordinatorgruppe for at få afdækket, hvorvidt der er overvejende flertal for kvalifikationsrækken i DGU-regi kontra nuværende ordning, hvor SA-rækken kvalificerer til DGU.

  B-06. Vedtægtsændringerne.
  Forslaget blev vedtaget med følgende bemærkninger:
  An §4 stk. 1 ændres til: turneringsbetingelserne er tilgængelige på hjemmesiden inden tilmeldingerne påbegyndes.

  Forslag fra klubberne

  K-01: Forslaget har ikke fundet velvilje i forsamlingen.

  K-02: Forslaget ikke vedtaget.

  K-03: Forslaget er trukket af forslagsstiller.

  K-04: Når protester, hvor det er påstand mod påstand, behandles, vil det fremadrettet ske face to face med en bestyrelsesrepræsentant.

  K-05: Forslaget er allerede vedtaget under forslag B-04 fra bestyrelsen.

  K-06: Forslaget trækkes, da det er behandlet under forslag B-05 fra bestyrelsen.

  K-07: Forslaget trukket af forslagsstiller

  K-08: Årsmødet afgjorde, at honnør på 1. tee afgøres af holdkaptajnerne.

 6. Valg til Bestyrelsen:
  Næstformand Piet Beke modtager genvalg. Valgt
  Kasserer og sekretær Susanne Munthe modtager genvalg. Valgt
  Webmaster og Slutspilsplanlægger Michael Hansen modtager. Valgt
  Suppleanter Søren Vestergaard modtager genvalg. Valgt
  Revisor Bestyrelsen foreslår Kjeld Andreassen Sorø. Valgt
  Observatører tilforordnet bestyrelsen i sæson 2017/2018
  Carsten Holm Søllerød, Michael Weile Jensen Dragør, Niels Markussen Hjortespring,
   
 7. Præsentation af den nye hjemmeside for Regionsgolf Danmark
  Årsmødet bifaldt den nye hjemmeside og fandt den spændende.
   
 8. Evt.
  Steen Rønlev Nexø: Prisen er faldet for færgen til Bornholm og holdene er meget velkomne. Forslag fra øen stilles næste år.
  Bornholm stiller hold i SA, VE og SVA. Har nogle klubber lyst til at spille på Bornholm og møde hold i disse rækker, bedes man give formanden et hint.
  Fantastisk Regions-finale i Værebro.
  Forslag til bestyrelsen: præmieoverrækkelsen skal være før frokosten, så der er spillere til applaus.
  Stor tak til dirigenten
 
Referent: Susanne Munthe, bestyrelsen og Dirigent: Gert Meyer Madsen, Halsted Kloster

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.